Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

ICAN fast bestemt på å forby atomvåpen

Av Ramesh Jaura

IDN-InDepth NewsReport

OSLO (IDN) - En global bevegelse for å forby atomvåpen er under opprettelse med betydelig støtte fra Norge, som er beskyttet av den amerikanske kjernefysiske paraplyen som medlem av den 28-nasjoners North Atlantic Treaty Organization (NATO). Denne oppsto etter den todagers konferansen ICAN Civil Society Forum i Oslo.