Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Towards A Nuke-Free Sustainable Global Society - Norwegian

Mot et globalt bærekraftig samfunn fritt for atomvåpen

Av Ramesh Jaura | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Forfatteren W.B. Yeats skrev i 1919 om forvirringen og anarkismen etter den Første Verdenskrig i diktet The Second Coming: “Things fall apart; the centre cannot hold; / Mere anarchy is loosed upon the world, / The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere / The ceremony of innocence is drowned; / The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity.” I en tid når, til tross for at det ikke eksisterer en global krig, ting synes å falle sammen, fortviler ikke den buddhistiske filosofen og pedagogen Daisaku Ikeda og, i stedet, viser veien til ”verdiskapning for en global forandring.”

Three Conferences To Focus On Nuke-Free World - Norwegian

Tre konferanser som fokuserer på en verden fri fra atomvåpen

av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Etter hvert som spenningen bygger seg opp mellom USA og Russland om Ukraina rundt frykten for atomkrig, er tre internasjonale konferanser planlagt for april 2014 og gitt ekstra betydning for viktigheten av å fremme forbud mot spredning av atomvåpen og nedrustning.

Peace Forum At UN Pleads For Nuke Abolition - Norwegian

FNs fredsforum med sterk appell om avskaffelse av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

NEW YORK (IDN) - FNs høykommissær for Alliansen of Civilizations (UNAOC), ambassadør Nassir Abdulaziz Al-Nasser, har uttrykt en dyp bekymring for "de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og trusselen de utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet." Under lanseringen av boken "A Forum for Peace" (Et forum for fred) og åpningen av diskusjonen "Global Citizenship and the Future of the United Nations" ved FNs hovedkvarter i New York, understreket han også hvor viktig det er med fredskultur.

No-Nuke Australia Thwarts Nuclear Free World - Norwegian

Anti-atom Australia stikker kjepper i hjulene for en atomfri verden

Av Neena Bhandari*

SYDNEY (IDN) – Australia har uttrykt støtte for en atomfri verden, men dokumenter mottatt av gruppen mot atomvåpen, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), avslører at den australske regjeringen ser det økende internasjonale fokuset på de humanitære effektene av atomvåpen som «for tett» på avhengigheten av USAs atomvåpen.

Daughter Takes Kennedy’s Peace Torch To Japan - Norwegian

Datter tar Kennedys fredsfakkel til Japan

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) - Caroline Kennedy var bare 20 år gammel når hun ble med onkelen sin, den avdøde senatoren Edward Kennedy, til Hiroshima, stedet for USAs første bombeangrep som drepte 140.000 mennesker 6. august, 1945. I en senathøring i september, under innsvergingen som USAs ambassadør i Japan, sa hun at hun ble meget beveget under besøket hennes i 1978 som inkluderte en omvisning i Hiroshima Peace Memorial Museum.

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition - Norwegian

Nagasaki-møtet anbefaler konkrete tiltak for avskaffelse av kjernefysiske våpen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer enn 50 000 atomvåpen har blitt eliminert siden det historiske toppmøtet på Reykjavík mellom den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan og hans kollega fra det tidligere Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov i desember 1987, som kulminerte i den banebrytende traktaten INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Men 17 300 atombomber gjenstår. Til sammen kan de utslette den menneskelige sivilisasjonen mange ganger og også det meste av annet liv på jorden, slik Nagasaki-appellen fra 2013 påpeker.

Challenges Remain But Good News For Nuclear Disarmament - Norwegian

Utfordringer gjenstår, men gode nyheter for kjernefysisk nedrustning

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) - Det er mange gode nyheter på området kjernefysisk nedrustning, men det er enda langt å gå før de som vil forby bomben kan "legge seg ned og sove i fred". Nesten sytti år etter at atomvåpen først ble brukt i Hiroshima og Nagasaki, finnes det rundt 17 000 av dem som fortsetter med å true menneskehetens overlevelse.

Challenges Remain But Good News For Nuclear Disarmament - Swedish

Utmaningarna består, men goda nyheter om kärnvapennedrustning

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – Det är många goda nyheter på nedrustningsfronten men fortfarande är det långt att gå för medborgarrättskämparna som strävar efter förbud mot bomben kan vila. Nästan sjuttio år efter att kärnvapen först användes i Hiroshima och Nagasaki är det fortfarande 17 000 kvar som fortfarande hotar mänsklighetens överlevnad.

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition - Swedish

Nagasaki-möte rekommenderar konkreta åtgärder för avskaffande av kärnvapen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer än 50 000 kärnvapen har eliminerats sedan det historiska toppmötet i Reykjavík mellan USA:s president Ronald Reagan och hans motpart från dåvarande Sovjetunionen Michail Gorbatjov som kulminerade i ett banbrytande Intermediate-Range Nuclear Forces fördrag (INF) i december 1987. Men 17 300 kärnvapen finns kvar och hotar många gånger den faktiska överlevnaden av mänsklig civilisation och det mesta av liv på jorden som Nagasaki fredsdeklaration, den s.k Nagasaki Appeal, från 2013 pekar ut.

'We Are Suffering A Slow Motion Nuclear War' - Norwegian

‘Vi lider av en atomkrig i sakte film’

Av Julio Godoy

BERLIN (IDN) - Robert Jacobs ble født for 53 år siden, på høyden av den kalde krigen, midt i den daværende paranoiaen av kjernefysisk utslettelse av menneskeheten. På skolen, da han var åtte år, «lærte vi om hvordan å overleve et kjernefysisk angrep. Vi ble fortalt at nøkkelen til å overleve var å være årvåken i å oppdage de første tegnene på et atomangrep.”