UN Report Faults Humanitarian Vigilance in Response To Nuke Detonations - Swedish

FN-rapport pekar på stor humanitär vaksamhet som svar på kärnvapendetonationer

Av Jamshed Baruah

BERLIN (IDN) - Omkring 22 000 kärnvapen fortsätter att hota människans överlevnad nästan 70 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasake, och fler än 2 000 kärnvapenprov har genomförts fram till idag, enligt Förenta Nationernas avdelning för Nedrustning (UNODA). Men världen är långt ifrån förberedd på en effektiv respons på kärnvapendetonationer, “även på grundläggande förberedelsenivå, och ännu mindre på ett storskaligt kärnvapenkrig”.

UN Report Faults Humanitarian Vigilance in Response To Nuke Detonations - Norwegian

FN-rapport skylder på manglende årvåkenhet etter atomvåpensprengninger

Av Jamshed Baruah

BERLIN (IDN) - Rundt 22 000 atomvåpen truer fortsatt menneskeheten, nesten 70 år etter atombombingen av Hiroshima og Nagasaki, og ifølge FNs kontor for nedrustning (ODA) har mer enn 2000 prøvesprengninger blitt gjennomført til dags dato. Men verden er langt fra forberedt på å håndtere en atomvåpensprengning på en effektiv måte, «selv med grunnleggende nivåer av beredskap, og slett ikke en atomkrig i stor skala.»

Remembering Hiroshima For The Sake Of Our Common Future - Norwegian

Erindringer av Hiroshima på grunn av vår felles fremtid

Av Monzurul Huq

TOKYO (IDN) – Menneskets minne er kort, spesielt når det kommer til det å minnes krig og ødeleggelse. Utallige detaljer fra ulike ganger portretterte redegjørelser av elendighet og menneskelige lidelser som sannsynligvis minner oss på noe vagt og abstrakt, noe fjernt og noe som ikke helt angår oss, noe som ikke relaterer seg til de realitetene som vi står ovenfor til enhver tid.

Towards A Nuke-Free Sustainable Global Society - Norwegian

Mot et globalt bærekraftig samfunn fritt for atomvåpen

Av Ramesh Jaura | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Forfatteren W.B. Yeats skrev i 1919 om forvirringen og anarkismen etter den Første Verdenskrig i diktet The Second Coming: “Things fall apart; the centre cannot hold; / Mere anarchy is loosed upon the world, / The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere / The ceremony of innocence is drowned; / The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity.” I en tid når, til tross for at det ikke eksisterer en global krig, ting synes å falle sammen, fortviler ikke den buddhistiske filosofen og pedagogen Daisaku Ikeda og, i stedet, viser veien til ”verdiskapning for en global forandring.”

Three Conferences To Focus On Nuke-Free World - Norwegian

Tre konferanser som fokuserer på en verden fri fra atomvåpen

av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Etter hvert som spenningen bygger seg opp mellom USA og Russland om Ukraina rundt frykten for atomkrig, er tre internasjonale konferanser planlagt for april 2014 og gitt ekstra betydning for viktigheten av å fremme forbud mot spredning av atomvåpen og nedrustning.

Peace Forum At UN Pleads For Nuke Abolition - Norwegian

FNs fredsforum med sterk appell om avskaffelse av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

NEW YORK (IDN) - FNs høykommissær for Alliansen of Civilizations (UNAOC), ambassadør Nassir Abdulaziz Al-Nasser, har uttrykt en dyp bekymring for "de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og trusselen de utgjør mot internasjonal fred og sikkerhet." Under lanseringen av boken "A Forum for Peace" (Et forum for fred) og åpningen av diskusjonen "Global Citizenship and the Future of the United Nations" ved FNs hovedkvarter i New York, understreket han også hvor viktig det er med fredskultur.

No-Nuke Australia Thwarts Nuclear Free World - Norwegian

Anti-atom Australia stikker kjepper i hjulene for en atomfri verden

Av Neena Bhandari*

SYDNEY (IDN) – Australia har uttrykt støtte for en atomfri verden, men dokumenter mottatt av gruppen mot atomvåpen, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), avslører at den australske regjeringen ser det økende internasjonale fokuset på de humanitære effektene av atomvåpen som «for tett» på avhengigheten av USAs atomvåpen.

Daughter Takes Kennedy’s Peace Torch To Japan - Norwegian

Datter tar Kennedys fredsfakkel til Japan

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) - Caroline Kennedy var bare 20 år gammel når hun ble med onkelen sin, den avdøde senatoren Edward Kennedy, til Hiroshima, stedet for USAs første bombeangrep som drepte 140.000 mennesker 6. august, 1945. I en senathøring i september, under innsvergingen som USAs ambassadør i Japan, sa hun at hun ble meget beveget under besøket hennes i 1978 som inkluderte en omvisning i Hiroshima Peace Memorial Museum.

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition - Norwegian

Nagasaki-møtet anbefaler konkrete tiltak for avskaffelse av kjernefysiske våpen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer enn 50 000 atomvåpen har blitt eliminert siden det historiske toppmøtet på Reykjavík mellom den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan og hans kollega fra det tidligere Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov i desember 1987, som kulminerte i den banebrytende traktaten INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Men 17 300 atombomber gjenstår. Til sammen kan de utslette den menneskelige sivilisasjonen mange ganger og også det meste av annet liv på jorden, slik Nagasaki-appellen fra 2013 påpeker.

Challenges Remain But Good News For Nuclear Disarmament - Norwegian

Utfordringer gjenstår, men gode nyheter for kjernefysisk nedrustning

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) - Det er mange gode nyheter på området kjernefysisk nedrustning, men det er enda langt å gå før de som vil forby bomben kan "legge seg ned og sove i fred". Nesten sytti år etter at atomvåpen først ble brukt i Hiroshima og Nagasaki, finnes det rundt 17 000 av dem som fortsetter med å true menneskehetens overlevelse.