Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Trosbaserte grupper argumenterer for nedrusting

Analyse av T.K. Fernandes

NEW YORK (IDN) - Siden den dødelige bruken av kjernebomber i Hiroshima og Nagasaki i 1945, har det internasjonale samfunnet tatt til orde for avskaffelse av atomvåpen. Til tross for treg fremgang har det sivile samfunnet fortsatt kjempet utrettelig for en atom-fri verden, og er faktisk ett skritt nærmere realisering i prinsippet.

Under en tale til IDN, direktør for fred og menneskerettigheter i Soka Gakkai International (SGI), bemerket Kimiaki Kawai viktigheten av kjernefysisk nedrustning, og staterte: ”Vi har felles globale utfordringer som klimaendringer, fattigdom, sult og katastrofer - så hvorfor utnytter vi ikke våre rike ressurser for et mer meningsfylt formål?”

Kampanj för kärnvapennedrustning riktas mot Bergen i Norge

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge är en av grundarna av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) och uppskattar Alliansens skydd som paraplystat mot kärnvapen, men är även allmänt känd för sitt samarbete i fredsfrågor: inte bara för värdskapet för den första internationella konferensen om de humanitära effekterna av kärnvapen (Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons) i Oslo i mars 2013.

"Norge tog (också) ledningen i Oslo-processen som kulminerade i undertecknandet av konventionen om klustervapen under 2008", sade Hitotsugu Terasaki, generaldirektör för fred och globala frågor vid Soka Gakkai International (SGI).

Kampanje for nedrustning – I Bergen

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge er en av grunnleggerne av den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO), nyter Alliansens beskyttelse som en kjernefysisk paraply stat og likevel viden kjent for sin tilknytning til fredsspørsmål: ikke bare for å arrangere den første internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen i Oslo mars 2013.

“Norge tok (også) ledelsen i Oslo-prosessen som kulminerte i underskrivingen av Konvensjonen om klaseammunisjon i 2008”, sier Hitotsugu Terasaki, direktør for fred og globale spørsmål hos Soka Gakkai International (SGI).

Rop mot atomvåpen mellom håp og fortvilelse

En granskning av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – UN-sekretær General Ban Ki-moons mantra “Aldri igjen Hiroshima - aldri igjen Nagasaki” som ble ropt i sang for å markere den sørgelige minnedagen for de to japanske byene som ble angrepet av atomvåpen - har enda ikke inspirert til en verden fri for atomvåpen. Hans forslag i form av ‘fem punkter for avvæpning av atomvåpen’ som ble lagt frem på FN-dagen 24. oktober 2008, har praktisk talt blitt lagt i glemmeboken.

Dette kan ikke skyldes på generalsekretæren selv. I løpet av verdens 71. minnemarkering for tragediene Hiroshima og Nagasaki på 6. og 9. august, gjenstod det ett spørsmål i tankene til de som kjemper for en atomvåpenfri verden: Finnes det et grunnlag for håp eller fortvilelse?

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ - Norwegian

Amerikanske borgermestere advarer mot det største NATO “krigsspillet”

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) – ”Det største NATO-krigsspillet på flere tiår, som involverer 14 000 amerikanske soldater, aktivering av det amerikanske rakettforsvaret i Øst-Europa og fyrer opp de økende spenningene mellom kjernevåpengiganter”, advarte USAs ordførerkonferanse (United States Conference of Mayors (USCM)) i forkant av det 28-nasjoners nordatlantiske alliansetoppmøtet 8-9. juli i Polens hovedstad Warszawa.

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ - Swedish

Amerikanska borgmästare varnar för den största NATO-stridsövningen

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) - “Den största NATO-stridsövningen på årtionden, med 14 000 amerikanska trupper och aktivering av det amerikanska missilförsvaret i Östeuropa ger bränsle till den snabbt stigande spänningen mellan kärnvapenländerna,” varnar  UCSM (United States Conference of Mayors) inför sammankomsten av "28-nation North Atlantic Alliance’s", i Polens huvudstad, den 8-9 juli.

New Data Dampens Hope of a Global Ban on Nuclear Weapons - Norwegian

Nye data fordamper håpet om et forbud mot kjernevåpen

Analyse av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) - Mens aksjonister for en verden uten kjernevåpen er trygge på at ”et forbud kommer”, den annual nuclear forces data lansert av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 13. juni gir lite håp for optimisme.

”Til tross for den pågående reduksjon i antall våpen, er utsiktene for ekte fremgang mot atomnedrustning fortsatt dyster”, sier Shannon Kile, leder for SIPRI Kjernevåpenprosjekt. ”Alle kjernevåpen-innehavende stater fortsette å prioritere kjernefysisk avskrekking som hjørnesteinen i sine nasjonale sikkerhetsstrategier.”

If Provoked, U.S. Public Likely to Support Nuclear Attack - Norwegian

Om USAs befolkning provoseres er det sannsynlig at de støtter atomangrep

Analyse av Rodney Reynolds

NEW YORK (IDN) – Når President Barack Obama dro på et historisk besøk den 27. Mai til Hiroshima – hvor det amerikanske angrepet  på Japan i 1945 resulterte i over 200 000 døde og sårede – unnskyldte han ikke de store humanitære ødeleggelsene, han ga heller ikke noen forklaring på bruken av den første bruken av kjernevåpen noen sinne.

Han gjentok sin oppfordring om en verden uten kjernevåpen – selv om USA fortsetter å modernisere sitt kjernevåpenprogram som koster over 1 trillion dollar som beviser det fortsatt er et økende gap mellom forpliktelser og utførelser.

UN Group Explores Ways Out of Nuclear Stalemate - Norwegian

FN gruppe undersøker måter å komme seg ut av den kjernefysisk stilleståing

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – FNs generalforsamling har satt i arbeid en arbeidsgruppe - Open Ended Working Group (OEWG) for å lage en plan for å bygge en verden fri for kjernevåpen. Gruppens to møter, den 22-26 februar og 2-13 mai, førte ikke frem til noe utkast over en plan. Men det siste tredagers møtet i august ble planlagt til å forhandle frem en sluttrapport med anbefalinger for FNs generalforsamling.

UN Working Group Urged to Assist in Banning Nukes - Norwegian

FNs arbeidsgruppe oppfordret til å bistå i å forby kjernevåpen

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – Det kraftfulle budskapet om en felles uttalelse fra ulike trossamfunn, og kravet om nedrusting av kjernevåpen, har vært sterkt støttet av FNs generalsekretær Ban Ki-moons reaksjon på president Barack Obamas avgjørelse om å besøke Hiroshima 27. Mai.

Obama ville være den første besøkende amerikanske presidenten til å besøke den japanske byen under G-7 økonomiske toppmøtet som ble tilintetgjort av den første kjernefysiske bomben, som ble sluppet av USA den 6. August 1945. Den ble etterfulgt av en andre bombe som ødela Nagasaki tre dager senere, og drepte til sammen mer enn 200 000 mennesker.