Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

ICAN forventer at traktaten om forbud mot atomvåpen trer i kraft i 2019

Av Neena Bhandari

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

SYDNEY (IDN) – Mens verden er vitne til en økning i kjernefysisk sabelrasling i 2018, støtter Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) en global allmenn bevegelse for å legge press på regjeringer til å signere og ratifisere Traktaten om forbud mot atomvåpen. ICANs traktatkoordinator Tim Wright (TW), snakket med IDNs Neena Bhandari (NB) om nedrustning, økt bevissthet om risiko og konsekvenser av atomvåpen, og hvorfor verden trenger en traktat om forbud mot atomvåpen mer enn noen gang før.

ICAN Expects Nuclear Ban Treaty to Enter into Force in 2019 - Swedish

ICAN förväntar att kärnvapenstoppsavtal träder i kraft 2019

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Under tiden som världen bevittnar ett ökat nukleärt vapenskramlande under 2018, stöder International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (dvs. ICAN eller den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen) den globala offentlighetsrörelsen, för att utöva påtryckning på regeringar att underteckna och ratificera fördraget om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Fördragsamordnare Tim Wright (TW) på ICAN pratade med Neena Bhandari (NB) på IDN om nedrustning, ökning av medvetenheten om riskerna med och konsekvenserna av kärnvapen och varför världen nu behöver en kärnvapenstopp mer än någonsin.

Pressure Mounts on Japan to Join the Nuclear Ban Treaty - Norwegian

Presset øker for at Japan skal bli med i ikkespredningsavtalen

Av Katsuhiro Asagiri

TOKYO (IDN) – Japan får press innenfra for å signere og ratifisere FNs prøvestansavtale, som vedkjenner “uakseptabel lidelse” på hibakusha-overlevende av den aller første atombomben i Hiroshima og Nagasaki, som ble sluppet i august 1945.

122 av FNs medlemsnasjoner adopterte det som formelt er kjent som
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), også omtalt som ikkespredningsavtalen, i juli 2017.

From Tlatelolco to the UN Nuclear Weapon Ban Treaty - Norwegian

Fra Tlatelolco til FNsTraktat om forbud mot atomvåpen

Synspunkt uttrykt av Jorge Alberto López Lechuga

Jorge Alberto López Lechuga jobber som forsknings- og kommunikasjonsmedarbeider i Organisasjonen for forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia (OPANAL). Synspunktene som uttrykkes i denne artikkelen reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til OPANAL og dets medlemsstater. – Red.anm.

MEXICO (IDN) - Den andre februar offentliggjorde USAs regjering sin nye strategi for atomvåpen, 2018 Nuclear Posture Review (NPR), som blant annet går ut på å utvikle flere kjernevåpen for å styrke nasjonal sikkerhet. NPR vurderer behovet for å fordoble militærbudsjettet fra 3 % til 6,4 % for å modernisere det amerikanske arsenalet. Dette ville innebære en investering på 1 billion amerikanske dollar i løpet av de neste 30 årene. Det anbefales også å utvikle "fleksible amerikanske atomvåpenalternativer nå, og å inkludere utvikling av flere taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft, noe som er viktig for å opprettholde troverdig avskrekking av regional aggresjon", en strategi som vil senke terskelen for når det kan vurderes å bruke atomvåpen.

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday - Swedish

Kick-off till en kärnkraftsutveckling som hotar domedagen.

Synpunkter av Sergio Duarte

Författaren var president av Nobels fredspris under Pugwash-konferensen gällande vetenskap och världsliga frågor 1995, och före detta ambassadör av Brasilien. Han tjänstgjorde även i olika nyckelposter.

NEW YORK (IDN) – Samtidigt som detta skedde fick världen information om att dommedagsklockan närmade sig tolvslaget, samt utgåvan av kärnställningsrecensionen (NPR) 2018 från USA:s regering.

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday - Norwegian

Igangsettelse av atomkappløp truer med dommedag

Synspunkter fra Sergio Duarte

Skribenten er president for vinneren av Nobels fredspris i 1995, Pugwash-bevegelsen, og en tidligere ambassadør for Brasil som tjente i viktige embeter.

NEW YORK (IDN) – Det virket som en tilfeldighet da verden omtrent samtidig lærte om dommedagsklokken som nærmer seg midnatt, og om Nuclear Posture Review 2018 (NPR)-utgivelsen av USAs styresmakter.

Trump venter på et “Magisk øyeblikk” hvor han kan forby kjernevåpen

Av Shanta Roy

Foto: Deputy Defense Secretary Patrick M. Shanahan, midten, Undersecretary of State for Political Affairs Thomas A. Shannon Jr., venstre, og Deputy Energy Secretary Dan Brouillette informer pressen om 2018 Nuclear Posture Review ved Pentagon, 2. februar 2018. DoD-foto av Navy Petty Officer 1st Class Kathryn E. Holm

UNITED NATIONS (IDN) – 2018 Nuclear Posture Review (NPR), utgitt 2. februar, er en farlig avgang fra fortiden, og ser ut til å gjenspeile en stabil amerikansk forpliktelse til lett å bruke verdens dødeligste masseødeleggelsesvåpen - selv om USA bare er et mål for "Vesentlige ikke-nukleære strategiske angrep", inkludert cyberangrep.

NATO-krav til bry for Island

Av Lowana Veal

Photo: U.S. Navy Poseidon P-8A at Keflavik. 8 November 2017. Credit: b737.org.uk

REYKJAVIK (IDN) – I februar 2016, satt USAs regjering i gang en diskusjon med sin Islandske motpart om oppgradering av NATOS hangar på Keflavik lufthavn for å romme større, nyere ubåt-rekognoseringsfly. Saken ble omsider avgjort i desember 2017 når USA bekreftet at de ville finansiere prosjektet.

Hangaren ligger i sikkerhetssonen for USAs gamle militærbase, “Naval Air Station Keflavik”, hvor de vil stue ‘Poseidon P-8A’-rekogniseringsfly som er utviklet for å holde øye med en høyere tilstedeværelse av russiske atomdrevne og konvensjonelle undervannsbåter i havet omkring Island – det såkalte GIUK-gapet.

Israelsk nedrustningsbevegelse guider gjennom kjernefysisk tvetydighet

Av Bernhard Schell

Photo: Demonstration in Tel-Aviv against nuclear weapons. Credit: The Israeli Disarmament Movement.

AMMAN (IDN) - Mediene i Israel ignorerte Nobels fredsprisseremonien til ære for Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) den 10. desember 2017 i Oslo. Den israelske ambassadøren i Norge deltok imidlertid på arrangementet.

Stillheten fra israelsk media kom ikke overraskende, ifølge observatører, selv om ICANs fremtredende partner i Midtøsten, Israeli Disarmament Movement (IDM), grunnlagt og ledet av Sharon Dolev, har hatt innvirkning på den offentlige debatten i Israel de siste seks årene.

ICAN har også partnere i Egypt, Iran, Libanon, Palestina, Syria og Jemen.

FNs leder forventer at nye sanksjoner vil bidra til å gjøre 2018 til "et avgjørende år" for Koreahalvøya

Av J Nastranis

Photo: The Security Council unanimously adopts resolution 2397 (2017), condemning in the strongest terms the ballistic missile launch conducted by the DPRK on 28 November 2017 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions on non-proliferation. UN Photo/Manuel Elias

DE FORENTE NASJONER (IDN) – FNs generalsekretær António Guterres ønsker å gjøre 2018 til "et avgjørende år" for oppnåelse av varig fred på Koreahalvøya.

I en uttalelse som kan tilskrives hans talsperson, etter at en ny Sikkerhetsråds-resolusjon (UNSCR 2397) ble vedtatt, sa han: "Den eneste veien videre, for å oppnå en helhetlig fredelig og politisk løsning, er de-eskalering og åpne kommunikasjonskanaler, umiddelbart."